Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.

Religia jest wiarą , oddaniem się temu, co uważane jest za święte. To kult zbliżający człowieka do istot, którym przypisuje się nadprzyrodzone moce. Jest to przekonanie , że ludzie szukają satysfakcji w praktykach religijnych lub wierze, aby przezwyciężyć cierpienie i osiągnąć szczęście.

Religia to także zbiór zasad, wierzeń i praktyk doktryn religijnych, opartych na świętych księgach, które jednoczą jej wyznawców w tej samej wspólnocie moralnej, zwanej Kościołem. Wszystkie rodzaje religii mają swoje podstawy, niektóre opierają się na różnych analizach filozoficznych, które wyjaśniają, kim jesteśmy i dlaczego przyszliśmy na świat. Inni przodują w wierze, a inni w obszernych naukach etycznych.

Religia, mówiąc w przenośni, oznacza każdą czynność wykonywaną ze sztywną częstotliwością. Np. Codzienne chodzenie na siłownię to dla niego religia.

Chrześcijaństwo

 

Chrześcijaństwo pochodzi od słowa Chrystus, które oznacza Mesjasza, oczekiwaną osobę, Odkupiciela. Jest to doktryna, która wierzy, że Bóg jest stwórcą wszechświata i całego życia na planecie. Chrześcijaństwo jest odgałęzieniem judaizmu. Wszystkie formy chrześcijaństwa przestrzegają tych samych pism świętych, czczą Boga Izraela i traktują Jezusa jako Chrystusa, Syna Bożego i Zbawiciela ludzkości. Chrześcijaństwo ma w Biblii świętą księgę chrześcijan, aw Kościele miejsce głoszenia nauki Chrystusa przez swoich Kapłanów. Główne religie związane z chrześcijaństwem to katolicyzm, prawosławie i protestantyzm.

Katolicyzm

 

Katolicyzm jest religią chrześcijan, odłamem chrześcijaństwa, utworzonym przez Kościół rzymskokatolicki, którego centrum znajduje się w Watykanie i uznaje najwyższy autorytet papieża. Katolicyzm to doktryna, która oprócz kultu Jezusa podkreśla kult Matki Boskiej i różnych Świętych.

Religia katolicka lub katolicyzm ma Biblię jako swoją świętą księgę i poprzez nią przekazuje nauki Ewangelii Chrystusa. Krucyfiks jest największym symbolem katolicyzmu, ponieważ symbolizuje krzyż, na którym umarł Jezus Chrystus.

Katolicyzm to doktryna, która wierzy w przygotowanie wiernych do zbawienia ich duszy, która po śmierci wstąpi do raju, gdzie będą cieszyć się wiecznym odpoczynkiem.

Religia prawosławna

 

Religia prawosławna to doktryna wywodząca się z chrześcijaństwa, z podziałem Kościoła katolickiego na katolików zachodnich i prawosławnych. Kościół prawosławny jest więc gałęzią Kościoła katolickiego, z niewielkimi różnicami w dogmatach.

Religia prawosławna, czyli Kościół Prawosławny Katolicki, określany jest jako poprawny i prawdziwy Kościół stworzony przez Jezusa Chrystusa, który pozostał wierny prawdzie, przekazanej od Apostołów do dnia dzisiejszego.

Kościół prawosławny składa się z kilku autonomicznych kościołów i autokefalicznych patriarchatów, w których najwyższą władzą jest rządząca junta, Święty Synod Ekumeniczny, gdzie jedność ma swoje źródło w doktrynie, wierze, kulcie i sakramentach.

Protestantyzm

 

Protestantyzm jest religią, która przyjęła doktryny rozwinięte w Europie w XVI wieku w wyniku ruchów na rzecz reformy Kościoła katolickiego. Protestantyzm jest jedną z gałęzi chrześcijaństwa, które wyłoniło się z ruchu, który odrzucił władzę rzymską i wprowadził reformy narodowe w kilku krajach północnej Europy, takie jak luteranizm w Szwecji i części Niemiec, kalwinizm w Szkocji i Genewie oraz anglikanizm w Anglii.

Protestantami byłyby wtedy te kościoły wywodzące się z okresu reformacji , które mimo pojawienia się później, przestrzegają ogólnych zasad ruchu reformatorskiego.

Judaizm

 

Judaizm jest religią Żydów. Jest to najstarsza z monoteistycznych religii świata. Judaizm wierzy w istnienie jednego Boga, który stworzył wszechświat. Według niektórych nurtów judaizmu Jezus Chrystus był dobrym nauczycielem, a dla innych fałszywym prorokiem.

W przeciwieństwie do chrześcijaństwa, judaizm nie postrzega Jezusa jako Syna Bożego, posłanego, by zbawić ludzkość. Z tego powodu wyznawcy judaizmu czekają do dziś na posłanego przez Boga dla zbawienia ludu.

Judaizm to sposób na życie, związany z połączeniem wiary i przekonań religijnych. Judaizm jest religią rodzinną, a większość żydowskiej wiary opiera się na naukach otrzymanych w domu. Tora lub Pięcioksiąg uważany jest za świętą księgę Żydów. Nabożeństwa żydowskie odbywają się w synagogach i są prowadzone przez rabina. Świętym symbolem jest Menora, świecznik z siedmioma gałęziami, który reprezentuje boskie światło i inspirację, które rozprzestrzeniają się po całym świecie.

Islam

 

Islam to arabskie słowo, które oznacza podporządkowanie tych, którzy są posłuszni Allahowi.

Islam został założony przez proroka Mahometa, urodzonego w Mekce około 570 r. w zachodniej Arabii. Ten, kto akceptuje wiarę islamu, nazywany jest muzułmaninem. Świętą księgą jest Koran, w którym słowo Boże zostało objawione prorokowi Mahometowi. Świątynia to meczet.

Czym jest religijność?

 

Religijność oznacza cechę osoby, która ma skłonność lub skłonność do refleksji nad aspektami działalności religijnej , bez względu na religię. Odnosi się do uczuć religijnych i skłonności jednostki do świętych rzeczy. Zwykle religijność składa się z szeregu działań, które mają na celu refleksję nad wartościami etycznymi, które mają pewną treść religijną. Działania te służą jako rodzaj moralnej oceny oddania się religii.

 

Ogólnie rzecz biorąc, religijność pokazuje znaczenie, jakie dana osoba ma, gdy zastanawia się nad kwestiami związanymi z religią i osobistymi przekonaniami religijnymi, które pokazują moc wiary. Z psychologicznego punktu widzenia religijność wpływa na wartości i sposób postępowania człowieka poprzez refleksję nad tym, co jest dla niego dobre, a co nie.

Oprócz tego aspektu, innym czynnikiem zaobserwowanym w kwestiach psychologicznych jest sposób, w jaki podmiot może, w ramach swoich przekonań religijnych, komunikować się ze swoimi bóstwami, czy to poprzez rytuały, modlitwy, czy modlitwy.

Zobacz więcej na https://kosciol.wiara.pl/doc/5880720.Rodzina-tematem-Ogolnopolskiego-Kongresu-Nowej-Ewangelizacji

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Navigation
Viewed

Ostatnio oglądane

Close

Quickview

Close

Kategorie

Lista polubionych

Close