Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.

Ewangelia Mateusza podkreślała, że ​​Jezus jest Mesjaszem:


Jest Synem Bożym – Jezus jest uformowany w łonie Maryi przez Ducha Świętego, a Bóg uznaje Go za Swojego Syna, który odradza się, by żyć pośród ludzi.

Jezus jest królem – podkreśla się, że jest synem króla Dawida. Opowiedział także wiele przypowieści o królestwie nieba, a wzmianka o tym królestwie jest bardziej rozpowszechniona w tej ewangelii niż w innych.

Jezus Chrystus jest Obiecanym Zbawicielem — jest synem Abrahama, któremu Bóg obiecał błogosławić wszystkie narody ziemi. Ta ewangelia kładzie nacisk na proroctwa Starego Testamentu, które Jezus wypełnia od swoich narodzin, poprzez swoją służbę, aż do śmierci i zmartwychwstania. Uczył jak być sprawiedliwym i umrzeć na krzyżu za ludzi, aby mogli być z Panem. Zobacz więcej informacji na stronie https://diecezja.legnica.pl/komunikaty-duszpasterskie-18-10-2019/

Ewangelia Marka

Ewangelia Marka i Mateusza zawiera tę samą treść i przebieg historii Jezusa. Św. Marek pisał także o naukach Jezusa Chrystusa, życiu, śmierci i zmartwychwstaniu. Jedyna zasadnicza różnica polega na tym, że ewangelia Marka skoncentrowała się na działaniach Jezusa – bardziej na tym, co zrobił, niż na tym, co powiedział. Św. Marek opowiadał we własnym stylu i celu. Ewangelia Marka jest również najkrótszą ewangelią z czterech, składającą się tylko z 16 rozdziałów.

Zarys tej ewangelii, podobnie jak Ewangelii Mateusza, wygląda następująco:

I. Początek służby Jezusa

II. Jego posługa w Galilei

III. Wycofanie się Jezusa z Galilei

IV. Ostatnia służba Jezusa Chrystusa w Galilei

V. Jego posługa w Judei i Perei

VI. Męka Chrystusa

VII. Zmartwychwstanie Jezusa

Jest to pierwsza spisana ewangelia i została ustanowiona jako wzór lub model dla późniejszych tradycji ewangelicznych. Poza tym Mateusz i Łukasz faktycznie wykorzystali Ewangelię Marka jako źródło dla swoich własnych kompozycji. Ewangelia Marka skupia się na:

Autorytet Jezusa jako Syna Bożego.

Jego współczucie w pomaganiu i nauczaniu ludzi, szczególnie Jego cudów.

Jezus jako cierpiący sługa.

Ewangelia Łukasza

Ewangelia Łukasza jest najdłuższą ewangelią z czterech i została napisana przez lekarza św. Łukasza. Dzięki swojej ogromnej znajomości Biblii hebrajskiej Łukasz napisał 24 bardzo obszerne, szczegółowe rozdziały. Wspomniał nawet o rodzinnej wiosce Marii w Nazarecie. Jest to także ostatnia z Ewangelii synoptycznych.

Podobnie jak dwie poprzednie ewangelie, Łukasz podąża za tą samą kolejnością i kolejnością wydarzeń. Jednak Luke’a jest bardziej charakterystyczny. Ewangelia Łukasza przedstawia Jezusa Chrystusa jako zbawiciela wszystkich narodów i została napisana, aby przemawiać do Żydów, Greków i pogan. Książka skupia się na podkreśleniu i uwydatnieniu wydarzeń z życia Jezusa, które czynią Go człowiekiem – przedstawiając Go jako doskonałego człowieka.

Ewangelia Łukasza to bogata opowieść o życiu Jezusa w szerszej perspektywie, uwzględniająca ogólny historyczny cel Boga i miejsce w nim Kościoła. Prawie jak poprzednie ewangelie, zarys tej ewangelii składa się z:

I. Przedmowa

II. Narodziny Jezusa Chrystusa i Jana

III. Przygotowanie Jezusa do Jego służby publicznej

IV. Służba Jezusa w Galilei

V. Wycofanie się Jezusa w okolice Galilei

VI. Jego posługa w Judei

VII. Służba Jezusa w Perei i okolicach

VIII. Ostatnie dni Jezusa Chrystusa: Jego ofiara i triumf

Celem Łukasza jest przekazanie czytelnikom i wierzącym dokładnego i chronologicznego porządku życia Jezusa, rozmawiając z naocznymi świadkami i zapisując wszystko – wszystko, co powiedział i co zrobił.

Ewangelia Jana

Podobnie jak ewangelie wspomniane wcześniej, Ewangelia Jana podąża za tą samą kolejnością i kolejnością wydarzeń z życia Chrystusa. Jest napisany przez jednego z ewangelistów, św. Jana.Ewangelia Jana pokazuje i podkreśla cuda Jezusa Chrystusa, aby czytelnik uwierzył w Niego i zaufał obietnicy życia wiecznego. Ewangelia jest napisana w sposób objawienia Chrystusa. W ewangelii Jana wydarzenia z życia Chrystusa są przedstawione, aby ukazać naturę i charakter Pana.

Jest to opowieść o kimś boskim, który stał się ciałem, żył wśród ludzi i umarł dla przebaczenia grzechów. Centralny temat tej ewangelii można podsumować słowami: „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” z rozdziału 3 werset 16.

Celem Jana, pisząc ewangelię, jest przekonanie ludzi, że Jezus jest Chrystusem, On jest Synem Bożym, a kiedy uwierzą w Niego, będą mieli życie w Jego imieniu. Jest to bardzo szczegółowa opowieść o tym, jak żył, umarł i zmartwychwstał Jezus. Zaczynając od prologu i epilogu, jak w powieści. Zarys ewangelii wygląda następująco:

I. Prolog: Słowo stało się ciałem

II. Początek służby Jezusa

III. Publiczna służba Jezusa: znaki i przemówienia

IV. Tydzień Pasyjny

V. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

VI. Stwierdzenie celu Ewangelii

VII. Epilog: Przywrócenie uczniów przez Jezusa

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Navigation
Viewed

Ostatnio oglądane

Close

Quickview

Close

Kategorie

Lista polubionych

Close